Ak nepoznáte, nechajte prázdne.
Ak nepoznáte, nechajte prázdne.